Multimedia

 

Acara rektor pada pengajian bulan purnama Sidayu :  26 Juli 2008

 Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Nasional Manajemen PT oleh Dikti di Medan : 21-23 Mei 2008

 

 

Haflah Dzikir, Haul Akbar di Al-Khidmah, Kepanjen : 20 Juli 2008

Seminar Satu Abad Muhammadiyah di UHAMKA: 31 Januari 2010 (Audio-MP3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared:

Multimedia